Pályázatok, felhívások PhD-hallgatóknak

Kiválósági támogatás a PhD képzést megkezdő hallgatóknak

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem ösztönözni kívánja, hogy a legkiválóbb végzős mesterszakos hallgatók a doktori képzés keretében folytassák tanulmányaikat. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó (nettó) kiválósági támogatást1 biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a 2019. év eleji felvételi eljárás során elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át. (A mellékelt PhD felvételi pontszámítási táblázat szerint 71-ből 50 pontot.) A támogatás fedezetét az FIKP terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszokat a képzés kutatási fázisában is támogatni kívánjuk.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat

Feltételek:

 • a támogatást államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják, ide számítva a Stipendium Hungaricum programot is
 • a kedvezményezetteknek az állami ösztöndíjon kívül nem lehet más rendszeres jövedelme vagy egyéb elnyert ösztöndíja
 • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetem valamelyik szervezeti egységében kell végeznie
 • a támogatás odaítélése szempontjából a 2016-2018 időszakban nyújtott tudományos teljesítmény vehető figyelembe
 • a támogatott hallgatók a FIKP beszámolási időszakában néhány oldalas összefoglalót készítenek elért eredményeikről.

Megjegyzések:

1A támogatást preferáltan ösztöndíj-kiegészítés formájában kívánjuk folyósítani. Amennyiben ezt az EMMI/ITM mégsem engedélyezné, akkor a támogatás munkaszerződés keretében kerül kifizetésre.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata örömmel értesíti a doktoranduszokat és graduális hallgatókat, hogy 2018. november 21-én ismét megrendezi az immár hagyománnyá vált A Haza Szolgálatában elnevezésű doktorandusz konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként.

Szeretettel várunk az előadók körében minden érdeklődő doktorandusz kollégát, elsősorban a következő tudományterületekről:

Biztonságpolitika - Hadtörténelem és hadművészet - Közigazgatás- és jogtudomány - Katasztrófavédelem - Rendészettudomány és rendészettörténet - Gazdaság- és szervezéstudományok - Védelmi elektronika, informatika.

Rendezvényünk időpontja: 2018. november 21.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. NOVEMBER 4.

A rendezvényt követően publikációs lehetőséget is biztosítunk az előadók részére.

A részletek a következő linken olvashatók:

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/A-haza-szolg%C3%A1lat%C3%A1ban-2018_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf


Kutatói kiválósági támogatás PhD hallgatóknak

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos és kutatói utánpótlás képzés erősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb PhD hallgatók támogatására. A 2018.09.01. – 2019.06.30. időszakban az állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó támogatást* biztosítunk a kiemelkedő kutatási teljesítményt felmutató doktoranduszoknak. A hallgatói támogatás fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont (MKK) biztosítja.
A támogatás odaítélése pályázat útján történik. Pályázni a kitöltött adatlap*** és publikációs lista beküldésével lehet. A pályázatok beadási határideje 2018. augusztus 5.
A pályázatokat először a befogadó doktori iskolák rangsorolják, majd a DI vezetőkből és az MKK igazgatójából álló bizottság választja ki a legjobbakat és hozza meg a végső döntést a támogatásról várhatóan 2018. augusztus 25-ig. A pályázatok összehasonlító értékelésénél tekintettel leszünk a doktori képzésben eltöltött időre.

Feltételek:

 • a támogatást államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók kaphatják, ide számítva a Stipendium Hungaricum programot is
 • a díjazottaknak az állami ösztöndíjon kívül nem lehet munkaviszonyból származó rendszeres jövedelme vagy más elnyert ösztöndíja
 • támogatás 2019. június 30-ig, de legfeljebb a hallgatói jogviszony végéig szól
 • a támogatás ideje alatt a hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie és kutatómunkáját a Pannon Egyetemen kell végeznie
 • a támogatás odaítélése szempontjából a 2016-2018 időszakban nyújtott kiemelkedő tudományos teljesítmény vehető figyelembe
 • a támogatott hallgatók az időszak végén néhány oldalas összefoglalót készítenek elvégzett kutatómunkájukról
 • a pályázatokat elektronikus úton a doktori iskola titkárának, valamint másolatban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell elektronikusan benyújtani az üzenet tárgya rovatban „MKK PhD támogatás" megjelöléssel

Megjegyzések:

*A támogatást preferáltan ösztöndíj-kiegészítés formájában kívánjuk folyósítani. Amennyiben ezt az EMMI mégsem engedélyezné, akkor a rendelkezésre álló összeg kutatási megbízási szerződés keretében kerül kifizetésre.

**Összegyetemi szinten a jelen konstrukció keretében várhatóan 20-22 PhD hallgató támogatására kerülhet sor.

***A kitöltött pályázati adatlap max 1 oldalas lehet, legalább 10-es betűmérettel. Külön adatlap vonatkozik a doktori tanulmányaikat az utóbbi két évben, valamint a korábban megkezdett hallgatókra. A cellák mérete módosítható. A kutatási témát ismertetni nem kell.

Melléklet: Pályázati adatlap 1Pályázati adatlap 2 


Kiegészítő ösztöndíj a PhD képzést megkezdő legkiválóbb hallgatóknak

A tudományos és kutatói utánpótlás képzés megerősítése érdekében a Pannon Egyetem kiemelt figyelmet kíván fordítani a legkiválóbb hallgatók doktori tanulmányainak támogatására. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP) keretében elnyert támogatás célkitűzéseihez kapcsolódva a 140 eFt/hó állami ösztöndíjon felül 100 eFt/hó kiegészítő ösztöndíjat biztosítunk PhD tanulmányaik képzési szakaszára mindazon hallgatóknak, akik a felvételi eljárás során elérik a megszerezhető maximális pontszám legalább 70%-át. (A mellékelt PhD felvételi pontszámítási táblázat szerint 71-ből 50 pontot.) Az ösztöndíjkiegészítés fedezetét az FIKP támogatás terhére a PE Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont biztosítja. A kiemelkedően teljesítő doktoranduszok támogatását szándékaink szerint a képzés kutatási fázisára is ki kívánjuk terjeszteni.

Melléklet: PhD felvételi pontszámítási táblázat


 

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány 2018-ban 14. alkalommal hirdeti meg németországi szakmai gyakorlati ösztöndíját

 • bármely tudományterületen
 • környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó
 • végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére,
 • 2018. szeptembertől, 6-12 hónapra,
 • kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz.

Az ösztöndíj magában foglal:

 • 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot
 • egészségbiztosítást
 • a németországi tartózkodás, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót.

A részletes kiírás mellékelten vagy a https://www.dbu.de/2588.html oldalon.
Jelentkezés: https://www.dbu.de/2588.html
Korábbi ösztöndíjasok kutatási témái: https://www.dbu.de/2431.html

A német vagy angol nyelvű pályázat beadási határideje: 2018. március 10.

Általános információk a DBE-MOE ösztöndíjprogramról

Kutatási terv felépítése

Pályázati feltételek

GYIKDoktori Iskolák

Platform

PhD

Bejelentkezés

Kapcsolat

logo.jpg PE Georgikon Kar

8360, Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36)83/545-144
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.