I. A 2002/2003 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL

 

1.  A doktori iskola azonosító adatai

 

2.  A doktori iskola vezetője

 

3.   A doktori (mester) iskola alapító tagjainak és oktatóinak adatai

 

4.   A doktori iskola hallgatói a 2002/2003. tanévben

 

5.   Témák (oktatási/képzési programok) a doktori iskolán belül a 2002/2003. tanévben

 

6.   A doktori képzésben meghirdetett tárgyak a 2002/2003. tanévben

 

7.   Egyéb, a 2002/2003. tanévben meghirdetett előadások (külföldi meghívottak)

 

8.   Tudományos rendezvények a doktori iskola szervezésében, társszervezésében a 2002/2003. tanévben

 

9.   A doktori iskolába való felvétel 2003/2004 tanévre, a hallgatók kiválasztásának elvei

 

10. A doktori iskola működési szabályzata

 

11. Hasznos linkek

 

 

 

 

 

 

1. a DOKTORI ISKOLA AZONOSÍTÓ ADATAI

 

kódszám: D88

 

intézmény: Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar

 

tudományági besorolás: Állattenyésztési tudományok

 

a doktori iskola neve: Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

 

a DI akkreditálásának éve: 2002

 

 

 

2. A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Dr. Szabó Ferenc, egyetemi tanár, az MTA doktora

 

 

 

3. A DOKTORI (MESTER) ISKOLA ALAPÍTÓ TAGJAINAK ÉS OKTATÓINAK ADATAI

 

 

Név

Születés éve

Belső, Külső/ Alapító

Beosztása

Tudományos fokozata, tudományos címe

A habilitáció éve

Hány hallgató témavezetője

 1.  

Dr. Szabó Ferenc

1949

B/A

egyetemi tanár

D.Sc.

PATE

1995

5

 1.  

Dr. Husvéth Ferenc

1948

B/A

egyetemi tanár

D.Sc.

 

6

 1.  

Dr. Sugár László

1944

B/A

egyetemi tanár

C.Sc.

PATE

1999

1

 1.  

Dr. Vincze László

1938

B/A

egyetemi tanár

C.Sc.

 

-

 1.  

Dr. Bercsényi Miklós

1952

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

PATE

1999

2

 1.  

Dr. Dublecz Károly

1964

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

3

 1.  

Dr. Szűts Gábor

1950

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

-

 1.  

Dr. Wágner László

1957

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

2

 1.  

Dr. Ivány Károly

1944

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

-

 1.  

Dr. Kovács Gellért

1960

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

-

 1.  

Dr. Polgár J. Péter

1964

B/A

egyetemi docens

PhD.

 

-

 1.  

Dr. Fésüs László

1939

K/A

egyetemi magántanár

DSc.

GATE

1999

3

 1.  

Dr. Molnár Kálmán

1936

K/A

 

DSc.

 

1

 1.  

Dr. Kovács József

1927

K/A

professzor

emeritusz

CSc.

 

6

 1.  

Dr. Várhegyi Józsefné

1945

K/A

 

CSc.

 

-

 1.  

Dr. Várhegyi József

1944

K/A

 

CSc.

 

-

 1.  

Dr. Csató László

1947

K

egyetemi docens

CSc

PATE

1998

1

 1.  

Dr. Mézes Miklós

1953

K

egyetemi tanár

DSc.

 

2

 1.  

Dr. Rátky József

1960

K

 

CSc.

 

-

 1.  

Dr. Huszenicza Gyula

1951

K

egyetemi tanár

CSc.

ÁOE

1994

-

 1.  

Dr. Szűcs Endre

1942

K

egyetemi magántanár

DSc.

PATE

1999

3

 1.  

Dr. Székely Csaba

1957

K

egyetemi docens

PhD.

 

-

 1.  

Dr. Sey Ottó

1936

K

ny. egyetemi tanár

D.Sc.

 

-

 1.  

Dr. Fébel Hedvig

1959

K

tud. tanácsadó

C.Sc.

SzIE ÁOTK. 2002

-

 1.  

Dr. Góth László

1943

K

főisk. tanár. tansz.vez.

C.Sc.

 

 

 

4. A DOKTORI ISKOLA HALLGATÓI A 2002/2003. TANÉVBEN

 

Hallgatói névsor

 

A hallgatók száma

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma

Fokozatot szerzett hallgatók száma

Nappali tagozaton

Levelező

Egyéni tanrend szerint

Összesen

 

 

9

9

5

23

3

0

 

 

5. TÉMÁK (OKTATÁSI/KÉPZÉSI PROGRAMOK) A DOKTORI ISKOLÁN BELÜL A 2002/2003. TANÉVBEN

 

A téma elnevezése

A témavezető neve

A hallgatók száma

Szarvasmarhatenyésztés

Dr. Szabó Ferenc, az MTA doktora,

Dr. Polgár J. Péter

4

Sertésnemesítés-, tenyésztés-, tartás-, takarmányozás

Dr. Kovács József, professzor emeritus

6

Baromfitenyésztés-, tartás-, takarmányozás

Dr Kovács Gellért

-

Az állati termékelőállítás minőségét meghatározó termelésélettani vizsgálatok

Dr. Husvéth Ferenc, az MTA doktora

6

A lovak ásványianyag-ellátottsága és a teljesítmény közötti összefüggések vizsgálata

Dr. Husvéth Ferenc, az MTA doktora,

Dr. Rózsa László

-

Vadgazdálkodás és vadtenyésztés

Dr. Sugár László

1

Molekuláris genetikai markervizsgálatok alkalmazása az állattenyésztésben

Dr Fésűs László, az MTA doktora

-

Monogasztrikus állatok takarmányozása

Dr. Vincze László, Dr Dublecz Károly,

Dr. Wágner László, Dr. Szűcs Gábor

5

Kérődző állatok takarmányozása

Dr. Várhegyi József, Dr. Várhegyi Józsefné,

Dr. Ivány Károly

?

Halászat / akvakultúra

Dr. Bercsényi Miklós, Dr. Molnár Kálmán,

Dr. Székely Csaba

2

 

  

6. A DOKTORI KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT TÁRGYAK A 2002/2003. TANÉVBEN

 

A tantárgyak megnevezése

A tárgy előadói

Kredit

Összes óraszám

Heti óraszám

   I. évf.            II. évf.    II. évf.

Kötelező tárgyak

Termelésélettan

Dr. Husvéth F.

3

90

3

 

 

Gazd. állatok biológiája és ökológiája

Dr. Sugár L.

1

30

1

 

 

Általános takarmányozástan

Dr. Vincze L.

3

90

3

 

 

Állatgenetika, állatnemesítés

Dr. Szabó F.

Dr. Kovács J.

3

90

3

 

 

Biometria, kutatásszervezés

Dr. Józsa S.

2

60

2

 

 

Választható tárgyak

Speciális fejezetek a szarvasmarha tenyésztés köréből

Dr. Szabó F.

 

3

90

 

3

 

Speciális fejezetek a sertéstenyésztés köréből

Dr. Kovács J.

3

90

 

3

 

Speciális fejezetek a baromfitenyésztés köréből

Dr. Kovács G.

3

90

 

3

 

Intenzív vadtartás

Dr. Sugár L.

2

60

 

2

 

Különleges haltenyésztési eljárások

Dr. Bercsényi M.

Dr. Molnár K.

1

30

 

1

 

Molekuláris genetikai módszerek az állattenyésztésben

Dr. Fésüs L.

4

120

 

4

 

Baromfifélék élettana és anatómiája

Dr. Husvéth F.

2

60

 

2

 

Állategészségtan speciális fejezetei

Dr. Gál T.

1

30

 

 

1

Ló takarmányozása

Dr. Husvéth F.

Dr. Dublecz K.

1

30

 

 

1

Gazdasági állatok  szaporodásbiológiája

Dr. Huszenica Gy.

1

30

 

 

1

Gyepgazdálkodás speciális fejezetei

Dr. Ivány K.

1

30

 

 

1

Kérődzők takarmányozásának speciális kérdései

Dr. Vincze L.

1

30

 

 

1

Sertés takarmányozás  speciális kérdései

Dr. Szűts G.

1

30

 

 

1

Baromfi takarmányozásának speciális kérdései

Dr. Dublecz K.

1

30

 

 

1

Takarmány- és  élelmiszer-minőség-biztosítás

Dr. Wágner L.

1

30

 

 

1

Műszeres analítika

Dr. Wágner L.

1

30

 

 

1

Húsfeldolgozás, vágóállat- és húsminőség

Dr. Szűcs Endre

Dr. Incze K.

1

30

 

 

1

 

 

7. EGYÉB, A 2002/2003. TANÉVBEN MEGHIRDETETT ELŐADÁSOK (KÜLFÖLDI MEGHÍVOTTAK)

 

Az előadás témája

Az előadó neve

-

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK A DOKTORI ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN, TÁRSSZERVEZÉSÉBEN A 2002/2003. TANÉVBEN

nem volt

 

 

9. A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTEL 2003/2004 TANÉVRE, A HALLGATÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

 

        A felvétel során a Jelölt diplomájának minősítése és a tudományos felkészültsége alapján történik a kiválasztás. Ha az a felvételiző számára kedvező, a diploma megszerzését követő öt éven túl a diploma minősítése figyelmen kívül hagyható.

A tudományos felkészültséget a Jelölt előzőekben teljesített tudományos eredményei és nyelvtudása alapján veszik számításba. A tudományos tevékenység minősítése során a Tudományos Diákköri munkában elért eredmények, az eltérő szintű TDK konferenciákon odaítélt díjak kerülnek számításba. Ebből a szempontból az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények kiemelkedő mértékben kerülnek számításba.

A tudományos teljesítmény megítélésének másik eszközét a tudományos publikációk jelentik. Ez alkalommal a könyvtárakban visszakereshető lektorált folyóiratokban és tudományos előadások alkalmával publikált művek kerülnek rangsorolásra. Ilyenkor a publikációk mennyisége mellett azok minőségét is figyelembe veszik. Legnagyobb ponttal a külföldön megjelent, idegen nyelvű folyóiratokban megjelent lektorált munkákat minősítik, kevesebbel a magyar nyelvű, de lektorált cikkeket és legkevesebbel a lektorálatlan cikkeket, előadás kivonatokat.

A Felvételi Bizottság jutalompontokban részesíti azt a pályázót, aki a kötelező idegen nyelvi vizsgán felül más nyelvből, vagy nyelvekből is rendelkezik nyelvvizsgával, vagy nyelvtudással, ha azt a felvételi elbeszélgetés során bizonyítani képes.

  

10. A DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  

11. HASZNOS LINKEK