I. A 2004/2005 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL

 

1.  A doktori iskola azonosító adatai

2.  A doktori iskola vezetője

3.   A doktori (mester) iskola alapító tagjainak és oktatóinak adatai

4.   A doktori iskola hallgatói a 2005/2006. tanévben

5.   Témák (oktatási/képzési programok) a doktori iskolán belül a 2004/2005. tanévben

6.   A doktori képzésben meghirdetett tárgyak a 2004/2005. tanévben

7.   Egyéb, a 2004/2005. tanévben meghirdetett előadások (külföldi meghívottak)

8.   Tudományos rendezvények a doktori iskola szervezésében, társszervezésében a 2004/2005. tanévben

9.   A doktori iskolába való felvétel 2005/2006 tanévre, a hallgatók kiválasztásának elvei

10. A doktori iskola működési szabályzata

11. Hasznos linkek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A DOKTORI ISKOLA AZONOSÍTÓ ADATAI

 

kódszám: D88

 

intézmény: Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar

 

tudományági besorolás: Állattenyésztési tudományok

 

a doktori iskola neve: Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

 

a DI akkreditálásának éve: 2002

 

 

 

2. A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Dr. Szabó Ferenc, egyetemi tanár, az MTA doktora

 

3. A DOKTORI (MESTER) ISKOLA ALAPÍTÓ TAGJAINAK ÉS OKTATÓINAK ADATAI

 

 

 

Név

Születés éve

Belső, Külső/ Alapító

Beosztása

Tudományos fokozata, tudományos címe

A habilitáció éve

Hány hallgató témavezetője (2004/2005 tanév)

 1.  

Dr. Szabó Ferenc

1949

B/A

egyetemi tanár

D.Sc.

PATE

1995

6
 1.  

Dr. Husvéth Ferenc

1948

B/A

egyetemi tanár

D.Sc.

 

5
 1.  

Dr. Sugár László

1944

B/A

egyetemi tanár

C.Sc.

PATE

1999

-
 1.  

Dr. Vincze László

1938

B/A

egyetemi tanár

C.Sc.

 

1
 1.  

Dr. Bercsényi Miklós

1952

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

PATE

1999

4
 1.  

Dr. Dublecz Károly

1964

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

2
 1.  

Dr. Szűts Gábor

1950

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

-
 1.  

Dr. Wágner László

1957

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

2
 1.  

Dr. Ivány Károly

1944

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

1
 1.  

Dr. Kovács Gellért

1960

B/A

egyetemi docens

C.Sc.

 

-
 1.  

Dr. Polgár J. Péter

1964

B/A

egyetemi docens

PhD.

 

1
 1.  

Dr. Fésüs László

1939

K/A

egyetemi magántanár

DSc.

GATE

1999

-
 1.  

Dr. Molnár Kálmán

1936

K/A

 

DSc.

 

-
 1.  

Dr. Kovács József

1927

K/A

professzor

emeritusz

CSc.

 

-
 1.  

Dr. Várhegyi Józsefné

1945

K/A

 

CSc.

 

-
 1.  

Dr. Várhegyi József

1944

K/A

 

CSc.

 

-
 1.  

Dr. Csató László

1947

K

egyetemi docens

CSc

PATE

1998

-
 1.  

Dr. Mézes Miklós

1953

K

egyetemi tanár

DSc.

 

-
 1.  

Dr. Rátky József

1960

K

 

CSc.

 

-
 1.  

Dr. Huszenicza Gyula

1951

K

egyetemi tanár

CSc.

ÁOE

1994

-
 1.  

Dr. Szűcs Endre

1942

K

egyetemi magántanár

DSc.

PATE

1999

-
 1.  

Dr. Székely Csaba

1957

K

egyetemi docens

PhD.

 

-
 1.  

Dr. Sey Ottó

1936

K

ny. egyetemi tanár

D.Sc.

 

-
 1.  

Dr. Fébel Hedvig

1959

K

tud. tanácsadó

C.Sc.

SzIE ÁOTK. 2002

-
 1.  

Dr. Góth László

1943

K

főisk. tanár. tansz.vez.

C.Sc.

 

-

26.

Dr. Berke József

1964

B/M

egyetemi docens

C.Sc.

  1

 

 

 

4. A DOKTORI ISKOLA HALLGATÓI A 2004/2005. TANÉVBEN

 

Hallgatói névsor  (2005. 09. 01. állapot szerint)

 

A hallgatók száma

Abszolutóriumot szerzett hallgatók száma

Fokozatot szerzett hallgatók száma

Állami ösztöndíjas

Levelező

Egyéni felkészüléssel

Összesen

 

 

12 11 2 25 4 3

 

 

5. TÉMÁK (OKTATÁSI/KÉPZÉSI PROGRAMOK) A DOKTORI ISKOLÁN BELÜL A 2004/2005. TANÉVBEN

 

 

Téma

Témavezetője

Hallgató neve

A húsmarhatenyésztés biológiai alapjainak értékelése Szabó Ferenc Bene Szabolcs Albin
Az intenzíven termelő kérődzők fehérjeellátásának javítása Husvéth Ferenc Márton Alíz
A magyar szürke szarvasmarha fajta értékmérő tulajdonságainak vizsgálata Szabó Ferenc Nagy Barnabás
Ragadozó halra alapozott intenzív haltenyésztési technológiák fejlesztése Bercsényi Miklós Demeter Krisztián
A távérzékelés lehetőségei a gyepgazdálkodásban

Ivány Károly

Berke József

 

Horváth Zoltán
Az akusztika vizsgálómódszereinek etológiai célú alkalmazása az állattenyésztésben Szabó Ferenc Kiss-Pető Tibor

A süllő (Sander lucioperca) intenzív nevelésének lehetőségei száraz táppal

Bercsényi Miklós

Bódis Márk

Különböző genotípusú húsmarhák vágási és csontozási paramétereinek összehasonlító értékelése

Szabó Ferenc

Hornyák Zoltán

A vér biokémiai polimorfizmusainak, vércsoport tulajdonságainak és DNS mikroszatellitek vizsgálata gazdasági állatokban

Husvéth Ferenc

Józsa Csilla

Tejtermeléssel kapcsolatos tenyésztési és technológiai vizsgálatok

Szabó Ferenc

Major Tímea

Egyes dél- és nyugat dunántúli talajokon termesztett takarmánynövények rész-, cink-, mangán-, szeléntartalma és hatásuk a gazdasági állatokra

Vincze László

Stiller Szilárd

Védett zsírok használata intenzíven tejelő szarvasmarhák takarmányozásában

Husvéth Ferenc

Karcagi Roland

Legelőre alapozott állattenyésztés ősrégi és robusztus szarvasmarhafajták génjeiben rejlő adottságok kihasználásával

Szabó Ferenc

Dr. Révész Zsolt

Néhány mikotoxin hatásának vizsgálata brojlercsirkékkel

Dublecz Károly

Bartosné Bányai Adél

Húsmarhafajták reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata

Szabó Ferenc

Dákay Ildikó

A csuka intenzív tápos nevelése

Bercsényi Miklós

Kucska Balázs

A takarmányfehérjék kérődzők előgyomraiban történő lebonthatóságának vizsgálata

Husvéth Ferenc

Magyar László

Glukognetikus anyagok takarmányozásának hatása az intenzíven termelő kérődzők anyagcseréjére és termelésére

Husvéth Ferenc

Bustyaházai László

Takarmányba bekerülő szennyző és károsító gyommagvak mikroszkópos kimutatása

Wágner László

Garádi Zita

Takarmányok romlásának vizsgálata - megoldási lehetőségek

Wágner László

Karnóth Joris

Produkcióbiológiai vizsgálatok természetes vizeken, horgász és halastavakon

Bercsényi Miklós

Kóbor Balázs

Hereford és Angus tehenek reprodukciós tulajdonságainak összehasonlító elemzése

Szabó Ferenc

Márton Dávid

Különböző növényi eredetű hozamfokozók hatásának vizsgálata a broiler csirkékkel

Dublecz Károly

Tóth Szabolcs József

Állatbarát malacnevelési lehetőségek zootechnikai elemzése

Kovács József

Benedek Zsuzsanna

Eltérő élettani hatással rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal

Husvéth Ferenc

Szöllőskei Gábor

A kóros zsíranyagcseréből adódó veszteségek csökkentésének lehetőségei takarmányozási módszerekkel intenzíven tejelő tehenészetekben

Husvéth Ferenc

Elek Péter

Mikotoxin megkötő anyagok hatékonyságának vizsgálata baromfi takarmányokban

Dublecz Károly

Dr. Tálos Tibor

 

 

 

  

6. A DOKTORI KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT TÁRGYAK A 2004/2005. TANÉVBEN

 

A tantárgyak megnevezése

A tárgy előadói

Kredit

Összes óraszám

Heti óraszám

   I. évf.            II. évf.    II. évf.

Kötelező tárgyak

Termelésélettan

Dr. Husvéth F.

6

90

3

 

 

Gazd. állatok biológiája és ökológiája

Dr. Sugár L.

6

30

3

 

 

Általános takarmányozástan

Dr. Vincze L.

6

90

3

 

 

Állatgenetika, állatnemesítés

Dr. Szabó F.

Dr. Kovács J.

6

90

3

 

 

Biometria, kutatásszervezés

Dr. Józsa S.

6

60

3

 

 

Választható tárgyak

Speciális fejezetek a szarvasmarha tenyésztés köréből

Dr. Szabó F.

 

6

90

 

3

 

Speciális fejezetek a sertéstenyésztés köréből

Dr. Kovács J.

6

90

 

3

 

Speciális fejezetek a baromfitenyésztés köréből

Dr. Kovács G.

6

90

 

3

 

Intenzív vadtartás

Dr. Sugár L.

6

60

 

3

 

Különleges haltenyésztési eljárások

Dr. Bercsényi M.

Dr. Molnár K.

6

30

 

3

 

Molekuláris genetikai módszerek az állattenyésztésben

Dr. Fésüs L.

6

120

 

3

 

Baromfifélék élettana és anatómiája

Dr. Husvéth F.

4

60

 

2

 

Állategészségtan speciális fejezetei

Dr. Gál T.

4

30

 

 

2

Ló takarmányozása

Dr. Husvéth F.

Dr. Dublecz K.

4

30

 

 

2

Gazdasági állatok  szaporodásbiológiája

Dr. Huszenica Gy.

4

30

 

 

2

Gyepgazdálkodás speciális fejezetei

Dr. Ivány K.

4

30

 

 

2

Kérődzők takarmányozásának speciális kérdései

Dr. Vincze L.

4

30

 

 

2

Sertés takarmányozás  speciális kérdései

Dr. Szűts G.

4

30

 

 

2

Baromfi takarmányozásának speciális kérdései

Dr. Dublecz K.

4

30

 

 

2

Takarmány- és  élelmiszer-minőség-biztosítás

Dr. Wágner L.

4

30

 

 

2

Műszeres analítika

Dr. Wágner L.

4

30

 

 

2

Húsfeldolgozás, vágóállat- és húsminőség

Dr. Szűcs Endre

Dr. Incze K.

4

30

 

 

2

 

 

7. EGYÉB, A 2004/2005. TANÉVBEN MEGHIRDETETT ELŐADÁSOK (KÜLFÖLDI MEGHÍVOTTAK)

 

Az előadás témája

Az előadó neve

   
   

 

 

8. TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK A DOKTORI ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN, TÁRSSZERVEZÉSÉBEN A 2004/2005. TANÉVBEN

 

IX. Ifjúsági Tudományos Fórum

 

 

9. A DOKTORI ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTEL 2005/2006 TANÉVRE, A HALLGATÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

 

        A felvétel során a Jelölt diplomájának minősítése és a tudományos felkészültsége alapján történik a kiválasztás. Ha az a felvételiző számára kedvező, a diploma megszerzését követő öt éven túl a diploma minősítése figyelmen kívül hagyható.

A tudományos felkészültséget a Jelölt előzőekben teljesített tudományos eredményei és nyelvtudása alapján veszik számításba. A tudományos tevékenység minősítése során a Tudományos Diákköri munkában elért eredmények, az eltérő szintű TDK konferenciákon odaítélt díjak kerülnek számításba. Ebből a szempontból az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények kiemelkedő mértékben kerülnek számításba.

A tudományos teljesítmény megítélésének másik eszközét a tudományos publikációk jelentik. Ez alkalommal a könyvtárakban visszakereshető lektorált folyóiratokban és tudományos előadások alkalmával publikált művek kerülnek rangsorolásra. Ilyenkor a publikációk mennyisége mellett azok minőségét is figyelembe veszik. Legnagyobb ponttal a külföldön megjelent, idegen nyelvű folyóiratokban megjelent lektorált munkákat minősítik, kevesebbel a magyar nyelvű, de lektorált cikkeket és legkevesebbel a lektorálatlan cikkeket, előadás kivonatokat.

A Felvételi Bizottság jutalompontokban részesíti azt a pályázót, aki a kötelező idegen nyelvi vizsgán felül más nyelvből, vagy nyelvekből is rendelkezik nyelvvizsgával, vagy nyelvtudással, ha azt a felvételi elbeszélgetés során bizonyítani képes.

  

10. A DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  

 

 

11. HASZNOS LINKEK