Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola hallgatói képzési kötelezettségeinek teljesítését jelző tanulmányi pontok

 

 

 

Megszerzendő kreditek száma: 180 (félévenként 30)

 

I. Tanulmányi munka

         Minimálisan teljesítendő                                      48 kredit

 

                                     (Megszerezhető kreditek száma a táblázat szerint)

 

 

 

A tantárgyak megnevezése

Heti óraszám

Kredit

Tárgyfelelős

Kötelező tárgyak

 

 

 

Termelésélettan

3

6

Dr. Husvéth Ferenc

Gazd. állatok biológiája és ökológiája

3

6

Dr. Sugár László

Általános takarmányozástan

3

6

Dr. Vincze László

Állatgenetika, állatnemesítés

3

6

Dr. Kovács József

Biometria, kutatásszervezés

3

6

Dr. Józsa Sándor

Kötelezően választható tárgyak

 

 

 

Szarvasmarha tenyésztés

3

6

Dr. Szabó Ferenc

Sertéstenyésztés

3

6

Dr. Kovács József

Baromfitenyésztés

3

6

Dr. Kovács Gellért

Intenzív vadtartás

3

6

Dr. Sugár László

Különleges haltenyésztési eljárások

3

6

Dr. Bercsényi Miklós

Választható tárgyak*

 

 

 

Molekuláris genetikai módszerek az állattenyésztésben

3

6

 Dr. Fésüs László

Baromfifélék élettana és anatómiája

2

4

Dr. Husvéth Ferenc

Állategészségtan

2

4

Dr. Várnagy László

Ló takarmányozása

2

4

Dr. Dublecz Károly

Gazdasági állatok szaporodásbiológiája

2

4

Dr. Rátky József

Gyepgazdálkodás

2

4

Dr. Ivány Károly

Kérődzők takarmányozása

2

4

Dr. Vincze László

Sertés takarmányozás

2

4

Dr. Szűts Gábor

Baromfitakarmányozás

2

4

Dr. Dublecz Károly

Takarmány- és élelmiszer-minőség

biztosítás

2

4

Dr. Wágner László

Műszeres analitika

2

4

Dr. Wágner László

Húsfeldolgozás, vágóállat- és

húsminőség

2

4

Dr. Szűcs Endre

Szarvasmarhatartás

2

4

Dr. Szabó Ferenc

Szarvasmarha termékek és minősítésük

2

4

Dr. Szűcs Endre

Sertéstartás

2

4

Dr. Kovács József

Sertés termékek és minősítésük

2

4

Dr. Kovács József

Baromfitartás

2

4

Dr. Kovács Gellért

Baromfi termékek és minősítésük

2

4

Dr. Kovács Gellért

Tengerbiológia

2

4

Dr. Bercsényi Miklós

Akvarisztika

2

4

Dr. Bercsényi Miklós

Ethologie und Weidehaltung,

2

4

Dr. Polgár J. Péter

                                   *Más doktori iskolából is választhatók tárgyak.

 

 

 

 

II. Kutatás

         Minimálisan teljesítendő                                                87 kredit

 

         Teljesítés lehetőségei:

a) Publikáció alapján minimálisan teljesítendő                50 kredit

 

            Külföldi impakt faktoros folyóiratban

első szerzőként                                       20 kredit

nem első szerzőként                               16 kredit

 

            Hazai idegen nyelvű impakt faktoros folyóiratban

első szerzőként                                       16 kredit

nem első szerzőként                                12 kredit

 

Publikáció nem impakt faktoros idegen nyelvű folyóiratban,

vagy magyar nyelvű impakt faktoros folyóiratban

első szerzőként                                       12 kredit

                        nem első szerzőként                               10 kredit

 

Publikáció nem impakt faktoros (lektorált) magyar nyelvű folyóiratban

első szerzőként                                        8 kredit

                        nem első szerzőként                                6 kredit

 

Előadás, illetve poszter konferencián, vagy dolgozat nem lektorált szakmai folyóiratban

                        nemzetközi                                              6 kredit

                        hazai                                                       4 kredit

 

 

         b) A kutatási feladat teljesítése alapján                                     22 kredit

 

         c) Eredményes beszámoló alapján (3x5)                                  15 kredit

 

 

III. Oktatás

                  Maximálisan adható                                                       45 kredit

                       

                        Nem kötelező, kiváltható tanulmányi és kutató munkával.

                        15 oktatási óra = 2 kredit

 

 

Keszthely, 2004. május 21.

 

                                                                                     Dr. Szabó Ferenc

                                                                           egyetemi tanár, iskolavezető