Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola hallgatói képzési kötelezettségeinek teljesítését jelző tanulmányi pontok

 

Megszerzendő kreditek száma: 180 (félévenként 30)

 

I. Tanulmányi munka

         Minimálisan teljesítendő                                        48 kredit

 

A tantárgyak megnevezése

Heti óraszám

Kredit

Tárgyfelelős

Kötelező tárgyak

 

 

 

Termelésélettan

3

6

Husvéth Ferenc

Gazd. állatok biológiája és ökológiája

3

6

Sugár László

Általános takarmányozástan

3

6

Vincze László

Állatgenetika, állatnemesítés

3

6

Kovács József

Adatgyűjtés és elemzés módszertana

3

6

Józsa Sándor

Kötelezően választható tárgyak

 

 

 

Szarvasmarha tenyésztés

3

6

Szabó Ferenc

Sertéstenyésztés

3

6

Kovács József

Szabó Ferenc

Baromfitenyésztés

3

6

Kovács Gellért

Intenzív vadtartás

3

6

Sugár László

Különleges haltenyésztési eljárások

3

6

Bercsényi Miklós

Választható tárgyak*

 

 

 

Molekuláris genetikai módszerek az állattenyésztésben

3

6

 Fésüs László

Baromfifélék élettana és anatómiája

2

4

Husvéth Ferenc

Állategészségtan

2

4

Várnagy László

Gazdasági állatok szaporodásbiológiája

2

4

Rátky József

Gyepgazdálkodás

2

4

Ivány Károly

Kérődzők takarmányozása

2

4

Vincze László

Sertés takarmányozás

2

4

Kovács József

Baromfitakarmányozás

2

4

Dublecz Károly

Takarmány- és élelmiszer-minőség

biztosítás

2

4

Wágner László

Műszeres analitika

2

4

Wágner László

Húsfeldolgozás, vágóállat- és

húsminőség

2

4

Polgár J. Péter

Szűcs Endre

Szarvasmarhatartás

2

4

Szabó Ferenc

Szarvasmarha termékek és minősítésük

2

4

Szűcs Endre

Sertéstartás

2

4

Kovács József

Sertés termékek és minősítésük

2

4

Kovács József

Baromfitartás

2

4

Kovács Gellért

Baromfi termékek és minősítésük

2

4

Kovács Gellért

Tengerbiológia

2

4

Bercsényi Miklós

Akvarisztika

2

4

Bercsényi Miklós

Kiskérődzők tartása

2

4

Polgár J. Péter

Ethologie und Weidehaltung,

2

4

Polgár J. Péter

                                   *Más doktori iskolából is választhatók tárgyak.

 

II. Kutatás

         Minimálisan teljesítendő                                                 60 kredit

 

         Teljesítés lehetőségei:

         -A kutatási feladat teljesítése alapján                                         30 kredit

 

         -Eredményes beszámoló alapján (3x10)                                    30 kredit

 

III. Oktatás

                   Maximálisan adható                                                       45 kredit

                       

                        Nem kötelező, kiváltható tanulmányi és kutató munkával.

                        7 oktatási óra = 1kredit

 

IV. Publikáció

         Teljesítés lehetőségei:

 Publikáció alapján minimálisan teljesítendő                     50 kredit

 

1 impakt faktor 50 kreditet ér;

 

            Külföldi folyóiratban megjelent cikk                                                    20 kredit

 

            Hazai idegen nyelvű folyóiratban megjelent cikk                                   16 kredit

 

Magyar nyelvű folyóiratban megjelent cikk                                            8 kredit

 

Előadás, poszter konferencián, vagy egyéb munka szaklapban

                                                           nemzetközi                                            6 kredit

                                                           hazai                                                     4 kredit

 

 

 

 

Keszthely, 2005. szeptember 13.

 

                                                                                     Dr. Szabó Ferenc

                                                                           egyetemi tanár, iskolavezető